Vzor - Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Název prodávajícího: Aeroklub Hodkovice nad Mohelkou, z.s
Sídlo prodávajícího: Letiště Hodhovice, Hodkovice nad Mohelkou 579, 46 342
IČ prodávajícího: 467 47 737
Internetová stránka e-shopu: eshop.hodkovice.info
Emailová adresa prodávajícího: eshop@hodkovice.info
Telefon prodávajícího: +420 604 257 533

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14-ti dnů odstupuji od následující smlouvy:

Číslo objednávky:
Název zboží:
Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):
Datum obdržení zboží:
Jméno a příjmení kupujícího:
Bydliště kupujícího:
Emailová adresa kupujícího:
Kontaktní telefon kupujícího:
Kupní cena byla uhrazena způsobem:
Prosím o vrácení kupní ceny na účet č.:

Důvod odstoupení: (není nezbytné vyplňovat)

V .................................. dne ........................

............................................................................

podpis (v případě odeslání v tištěné podobě)